Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap

 

Preliminär budget (i norska kronor)

 

Aktivitet

 

År 1

(1 okt 08-30 sept 09)

År 2

(1 okt 09-30 sept 10)

 

År 3

(1 okt 10-30 sept 11)

 

Administration (10 % av

totalsumman)

 

30 000

 

30 000

30 000

Resestipendier för

forskarstuderande, 10 x

6000NOK

 

60 000

60 000

60 000

Kostnader för möten i

ledningsgruppen (resa,

hotell)

 

25 000

 

20 000

25 000

Kostnad för årlig

konferens, inkl. kostn. för

plenarföreläsare (ev inkl.

arvode till student för

konferensorganisation)

 

95 000

 

75 000

95 000

Upprättande och

uppdatering av hemsida

 

10 000

 

10 000

10 000

Bidrag till forskar-

/temagruppers bildande

(för resor o dyl), samt

bidrag för att ordna

specialsymposier

 

80 000

70 000

 

80 000

Bidrag till planering av

forskarkurs (resa, hotell

för styrgrupp/

ledningsgrupp)

 

 

35 000

 

 

Summa

300 000

300 000

300 000