Tema 16

 

Verbos que expresan 'å bli' en español


På spansk er det mange forskjellige verb som uttrykker det at noe/noen går fra en tilstand til en annen, noe som vi på norsk ofte uttrykker med 'å bli'.

I noen tilfeller brukes eget verb:

 

adelgazar/enflaquecer - å slanke seg/bli tynn -> estar delgado - å være tynn

engordar - å bli tykk/legge på seg -> estar gordo - å være tykk

envejecer - å bli gammel -> ser viejo - å være gammel

enloquecer - å bli gal -> estar loco - å være gal

amanecer - å bli morgen/bli lyst

atardecer - å bli kveld

anochecer - å bli natt/bli mørkt

I noen tilfeller brukes refleksive verb:


alegrarse - å bli glad

asustarse - å bli redd/skremt

curarse - å bli frisk

enfadarse/enojarse - å bli sint

enamorarse (de alguien) - å bli forelsket (i noen)

I noen tilfeller bruker vi et sammensatt verbuttrykk:


ponerse + adjektiv/partisipp uttrykker ofte en plutselig forandring. Uttrykket brukes ofte om fysiske eller psykiske forandringer og fokuserer på øyeblikket handlingen skjedde:


Juan se puso muy contento cuando recibió el regalo.
= Juan ble veldig glad da han mottok gaven.

 

ponerse enfermo - å bli syk

ponerse contento - å bli glad

ponerse nervioso - å bli nervøs

ponerse furioso - å bli sint, å bli rasende

ponerse triste - å bli trist

ponerse malo - å bli dårlig, syk

ponerse bueno - å bli bra, frisk

ponerse pálido - å bli blek

ponerse rojo - å rødme

Felles for disse tilstandene er at de ofte går fort over og vi bruker estar + adjektiv/partisipp når vi snakker om resultatet:

Se puso rojo. -> Está rojo.
Me puse nerviosa. -> Estoy nerviosa.
Se puso contento. -> Está contento.


quedarse + adjektiv/partisipp/substantiv uttrykker resultatet av noe som har skjedd og fokuserer på resultatet av noe som inntraff og understreker at tilstanden vedvarer (i hvert fall en viss tid) = å forbli

María se quedó ciega después del accidente. - > María ble blind etter ulykken.


quedarse ciego - å bli blind

quedarse sordo - å bli døv

quedarse sorprendido - å bli overrasket

quedarse contento - å bli glad

quedarse encantado - å bli henrykt

quedarse solo - å bli alene

quedarse viudo/a - å bli enkemann/enke

quedarse embarazada - å bli gravid

Resultatet uttrykkes med ser eller estar alt etter om tilstanden er varig eller forbigående:

Se quedó ciego después del accidente. -> Ahora es ciego.

Se quedó embarazada en verano. -> Ahora está embarazada.


volverse + adjektiv uttrykker en mer radikal/dyptgående forandring:

Juan se ha vuelto loco. - Juan er blitt gal.


volverse loco - å bli gal

volverse imposible - å bli umulig, vanskelig

volverse pesimista - å bli pessimist

volverse guapo - å bli søt


Resultatet uttrykkes med estar + adjektiv:


Se ha vuleto loca. -> Está loca.

Se ha vuelto guapísimo. -> Está guapísimo.


resultar/salir + adjektiv/partisipp understreker sluttresultatet etter en erfaring, tilsvarende 'vise seg å være', 'ende opp med å':


Pensé que me había comprado un coche barato, pero con todas las reparacioens que tuve que hacer, resultó ser muy caro.
= Jeg trodde jeg hadde kjøpt en billig bil, men med alle reparasjonene jeg måtte gjøre, viste den seg å bli veldig dyr.


resultar caro - (dyrt)

resultar barato - (billig)

resultar fácil - (lett)

resultar difícil - (vanskelig)

resultar interesante - (interessant)

resultar aburrido - (kjedelig)

resultar divertido - (morsomt)

resultar un fracaso - (en fiasko)

resultar un éxito - (en suksess)

salir caro/barato – (bli dyrt)

salir + adverb: salir bien/mal


hacerse + adjekiv/substantiv uttrykker gradvis forandringer og brukes gjerne ved yrke og ideologi

Resulatet uttrykkes med SER + adjektiv/substantiv

hacerse médico - å bli lege

hacerse abogado - å bli advokat

hacerse economista - å bli økonom

hacerse rico - å bli rik

hacerse socialista - å bli sosialist

hacerse comunista - å bli kommunist

hacerse católico - å bli katolikk


hacerse tarde - å bli sent

hacerse viejo - å bli gammel


llegar a ser + substantiv/adjektiv uttrykker også en gradvis forandring og fokuserer mer på anstrengelsene som ligger bak:


Llegó a ser médico después de muchos años de estudio. = Han ble/klarte å bli lege etter mange års studier.


convertirse en + substantiv betegner en mer dyptgående forandring: forvandle seg til

Se convirtió en un ladrón. = Han ble tyv.

transformarse en + substantiv brukes som 'convertirse' men betegner ofte en enda mer dyptgående forandring.


ser oversettes ofte med 'å bli', spesielt i futurum:


Quiero ser actriz. - Jeg vil bli skuespiller.

Será interesante ver lo que dicen los periódicos. - Det blir/skal bli interessant å se hva avisene skriver.


Det brukes dessuten ved pris: Son 2000 euros. = Det blir 2000 euro.

 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 Tema 9 Tema 10 Tema 11 Tema 12 Tema 13 Tema 14 Tema 15 Tema 16